Ideari

 

 • Pobles Germans creu en la dignitat de l’ésser humà, i en conseqüència, considera la igualtat de totes les persones més enllà d’ètnies, cultures i creences.
 • Assumeix el dret de tota persona a viure d’acord amb el seus principis siguin personals i/o col·lectius.
 • Creu en la igualtat de drets de tots els països a participar de manera paritària dels béns, dels recursos, dels avenços tecnocientífics i de la riquesa global.
 • Entén que el dret a la vida és comú i inherent a la condició humana.
 • Creu que totes les persones gaudeixen del dret a viure lliures i amb dignitat.
 • Vol una optimització i mundialització real dels recursos i de les riqueses, això és una globalització participativa en la qual els països del Sud siguin contemplats com a principals beneficiaris.
 • Participa del projecte de compartir el que som i el que tenim. Pretenem que els pobles als quals donem suport siguin protagonistes de la seva pròpia realitat.
 • Creu que el diàleg, la solidaritat i la cooperació són les bases del treball.
 • Creu en la unió i l'esforç quotidià de tots aquells que treballem per un món més just i més solidari.

 

Criteris d'actuació de Pobles Germans

 • Promoure una presència humanitària i solidària que opina i actua davant les desigualtats i la injustícia.
 • Realitzar activitats que fomentin la sensibilització.
 • Potenciar l’esperit de solidaritat i la cooperació Nord-Sud.
 • Propiciar el diàleg com a mitjà de coneixement entre persones i cultures.
 • Apropar el coneixement de la diversitat com a factor d’enriquiment en una societat plural.
 • Donar suport als Projectes i Ajust proposats per les Missioneres de Crist Jesús i a altres entitats o grups, sempre que les nostres possibilitats ens ho permetin.
 • Mantenir una estreta comunicació amb les contraparts responsables de dur a terme els Projectes i/o Ajuts que financem.
 • Col·laborar i relacionar-nos amb altres organismes que comparteixen els mateixos criteris d’actuació.
 • Vetllar perquè els projectes i ajuts responguin a necessitats reals expressades per aquells que n’han de ser beneficiaris.

 

Pobles Germans a Catalunya assumeix el Codi Ètic i de Conducta per a les ONG de la lafede.cat - organitzacions per a la justícia global.Demanda d'informació / Fes-te soci
ong@poblesgermans.org
Pobles Germans
Mallorca 303, 2n 2a
08037 Barcelona
Tel: 93 207 77 72