Ajut als diabètics de Kole
 

 

La diabetis és una malaltia molt freqüent a la regió de Kole. Durant l’any 2016 es van tractar a l'hospital 258 diabètics, d’ells 129 insulino-dependents, i la resta amb antidiabètics orals.

El problema dels diabètics és que, al tractar-se d'una malaltia crònica, el tractament és per tota la vida, i que l’insulina és un medicament molt car i és inviable que els malalts en paguin el seu cost. Els que poden contribuir econòmicament paguen un 20% del cost del tractament.

A l'hospital s’ha organitzat un Centre de tractament d’aquets malalts, on a més dels exàmens i tractament pertinets, s’educa als pacients de com fer front a la malaltia i quina és l’alimentació més adequada tenint en compte el seu entorn. La diabetis és una de les malalties on l'estricte control per part del malalt resulta més important per a prevenir les complicacions a llarg termini.

Més informació:

Participació de Pobles Germans:

Any
Col·laboració
2017
5.000 € 
2011
3.500 € 
2010
3.500 € 
2009  

 Demanda d'informació / Fes-te soci
ong@poblesgermans.org
Pobles Germans
Mallorca 303, 2n 2a
08037 Barcelona
Tel: 93 207 77 72