Ajut als infants de Kole amb Drepanocitosi
 

 

La drepanocitosi és una malaltia hereditaria de l'hemoglobina pròpia dels africans. Provoca una deformació dels glòbuls vermells, que dóna lloc a:

  • Crisis agudes o cròniques d'anèmia
  • Crisis doloroses en els ossos i articulacions, que poden donar lloc a infeccions
  • Hepatoesplenomegàlia
  • Crisis de dolor abdominal

La major part dels infants moren el primer any de vida a causa de l'anèmia aguda. Només un 5% arriben a l'edat adulta.

Actualment hi ha un nou medicament, el drepanostat, que millora l'estat de salut d'aquests infants, disminuïnt les crisis en temps i intensitat.

Amb aquest projecte es pretèn tenir reserves del medicament per poder tractar els casos més greus de drepanocitosi. Es projecte es du a terme a l'Hospital Regional de Kole (RD Congo)

Any
Col·laboració
2017 1.357 €
2012 2.860 €


Demanda d'informació / Fes-te soci
ong@poblesgermans.org
Pobles Germans
Mallorca 303, 2n 2a
08037 Barcelona
Tel: 93 207 77 72